Projectfiche: gazon verticuteren

In onderstaand filmpje ziet u hoe Pascal zich uitleeft met de machines voor het vernieuwen van het gazon.

Klik op de foto om het filmpje te bekijken

 

Stap 1: Gazon verticuleren of verluchten

Om uw gazon gezond te houden moet deze jaarlijks geverticuteerd of verlucht worden. Tijdens het groeiseizoen en later tijdens de wintermaanden hoopt er zich allerhande materiaal op in de graszode: mos, dood gras en onkruiden. Zowel mos als vilt verhinderen een gezonde grasgroei. Ze blokkeren de interactie tussen de lucht en de grond. Daardoor verzuurt de grond en kunnen de grasplantjes onvoldoende voedingstoffen uit de bodem halen om goed te groeien. Om deze redenen is het nodig jaarlijks uw gazon te verluchten. De verticuteermachine kamt het vilt en mos uit de zode, zodat de bodem terug vrij kan ademen. Al het verticuteersel moet samengeharkt en afgevoerd worden. De grasplantjes krijgen zo terug de ruimte om zich vollop te ontwikkelen en te groeien. Wanneer verticuteren? Gras kent twee groeipieken. De eerste in het voorjaar vanaf april tot juni. De tweede in het najaar (september-oktober). Verticuteren gebeurt best net voor deze groeipieken en kan dus zowel in het voorjaar als in de nazomer gebeuren. Tijdens de sterke groei na het verticuteren zal het gazon zich probleemloos herstellen en zal de zode snel dichtgroeien zodat mos- en onkruidgroei vermeden wordt.


Stap 2: Gazon prikken of beluchten

Verticuteren komt vooral de bovengronds groei ten goede en volstaat op zich niet. Gazons worden doorgaans intensief gebruikt en veel belopen. Daardoor wordt de grond jaar na jaar compacter, hetzelfde fenomeen doet zich voor op plaatsen waar water blijft staan. De grond zal verzuren, waardoor de bodemstructuur achteruitgaat. Daardoor kan de graszode slechts oppervlakkig wortelen en verzwakt ze, wat dan weer de viltvorming en mosgroei ten goede komt. Inderdaad, op gazons waar er jaar na jaar veel geverticuteerd moet worden, is er iets structureels mis met de ondergrond. Indien u graag uw gazon gezond houdt, is het nodig periodiek de grond te prikken of beluchten. Een gazonbeluchter prikt gaatjes in de gazonbodem. Daardoor verbetert onmiddellijk de drainagecapacteit van de toplaag en kan de grond terug ademen wat de bodemstructuur ten goede komt. De geprikte gaatjes kan men open laten, bezanden of met compost vullen. Zand of compost wordt ingerakeld of ingesleept. Hierdoor verbetert men op lange termijn de bodemstructuur, wat u jaarlijks verticuteerwerk zal besparen.


Stap 3: Doorzaaien

Als de zode na het verticuteren te schraal en mager staat, is het aangewezen om bij te zaaien. Door bij te zaaien doet men 2 dingen:

  • Men verhoogt het aantal grasplantjes waardoor het gras terug de overhand krijgt op het mos en uw gazon tijdens de wintermaanden niet "vermost".
  • Men zaait terug de juiste grassoorten die geschikt zijn voor gazons. Na enkele jaren krijgen onkruidgrassen immers de overhand in uw gazon. Onkruidgrassen zijn niet geschikt voor gazons en leiden tot verarming van de grasmat.

Doorzaaien doet men eenvoudig met een doorzaaimachine. In 1 werkgang wordt gras gezaaid en ingerakeld in de bestaande zode. Hierdoor komt het zaad in contact met de grond wat de kieming bevorderd. Doorzaaien herhaalt men best om de paar jaar.


Stap 4: Gazonranden afwerken met de kantensteker

Een keurig afgewerkt gazon moet rechte kanten hebben. Huurland biedt 2 machines aan om de grasrand recht en proper te houden. Met een kantensteker kunt u jaarlijks de graskant vormgeven en mooi recht afsteken. Zo bekomt men een mooie rechte aflijning van een strak gazon tegen weelderige plantenborders.