ESF investeert in jouw toekomst

esf_investeert_in_jouw_toekomst.jpg

Huurland is een 100% Belgisch familiaal verhuurbedrijf dat uitstekende verhuuroplossingen biedt aan bouw, renovatie, installatie, afwerking, aanleg en onderhoud, die bijdragen tot fier vakmanschap. 

Uit een werknemerstevredenheidsenquête is naar voor gekomen dat de medewerkers meer ondersteuning verwachten van de organisatie om mee te kunnen  groeien met de organisatie.

Via het ESF project, “Huurland waar we samen groeien”,  wil het bedrijf haar organisatie onder de loep nemen en haar HR beleid in de filialen verder  professionaliseren. Wij willen onze medewerkers uitdagende jobs bieden waarin ze persoonlijk kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Het uitbreiden van de functiebeschrijvingen met competentieprofielen met daaraan gekoppeld een persoonlijk groei-en opleidingsplan, een duidelijke visie rond leiderschap om te komen tot de selectie van de juiste  leidinggevende, een procedure rond werving, selectie en onthaal van nieuwe medewerkers zijn  de belangrijkste doelstellingen waarrond samen met de medewerkers zal gewerkt worden. Dit moet het bedrijf, de leidinggevenden en de medewerkers klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst, nl. de jaarlijkse groei van 10 % realiseren en het intern ondernemerschap cultiveren door hen persoonlijk mee te laten groeien.

Wij willen een organisatie worden waar we  jonge ondernemende mensen kunnen ondersteunen in hun goesting om zelf te ondernemen en hen een kader aanbieden waar ze kunnen groeien en zich ontwikkelen in hun job.

Financiele steun :

ESF –mensgericht ondernemen : 28.089,72 €

Vlaams cofinanciëringsfonds : 42.134,58 €