Privacy

Hoe Huurland omgaat met uw privacygevoelige informatie

Uw persoonsgegevens worden door Huurland BVBA verwerkt. Indien u verder vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u rechtstreeks contact opnemen via privacy(apestaart)huurland.be. Langs deze weg heeft u het recht ons te vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

Om verschillende redenen en op verschillende momenten verwerken wij uw gegevens:

  • Bij het plaatsen van een weborder, geeft u ons uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door. Deze gegevens worden ingelezen in onze software en van daaruit verder beheerd. Uw emailadres wordt in eerste instantie gebruikt om alle communicatie mbt het huurdossier en facturatie te versturen.
    Alle invulvelden op de website worden veilig doorgestuurd (HTTPS). Voor het bewaren van deze klantengegevens baseren wij ons op de contractuele verwerkingsgrond.
  • Voor elke huur of kooptransactie zal er een contract opgesteld worden. Op het einde van  de huurperiode wordt dit omgezet in een factuur. Ten einde een geldig huurcontract op te maken, zal de afhaler of vertegenwoordiger zich moeten identificeren middels zijn EID. Van de EID worden volgende persoonsgegevens ingelezen: naam, adres, geboortedatum. Daarnaast bewaren wij van u een telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Het emailadres wordt gebruikt voor alle communicatie omtrent het huurcontract, login op de website, het versturen van overzichten mbt het materiaal in huur alsook voor digitale facturatie. Uw bankrekeningnummer wordt bewaard om het saldo van huur en voorschot terug te storten. Voor het bewaren van deze klantengegevens baseren wij ons op de contractuele en wettelijke verwerkingsgronden. Deze data wordt bewaard op servers in een Belgisch DataCenter.
  • Daarnaast sturen wij u ongeveer 1x per maand een nieuwsbrief om u nieuwe producten of diensten aan te bieden. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u geen nieuwsbrief wenst, kunt u dit aan de balie te kennen geven, en zult u uit onze mailinglist uitgesloten worden. Wij kunnen uw emailadres dan wel nog gebruiken voor alle contractuele communicatie. U kunt zich sowieso op elk moment uitschrijven van de mailinglijst via de knop 'uitschrijven' die onderaan de mailing vermeld staat. Voor het verwerken van uw emailadres in direct mailings baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang.
  • Voor het evalueren van onze dienstverlening maakt Huurland gebruik van de dienst HelloCustomer. Na afloop van het huurcontract, krijgt de afhaler een email met de vraag onze dienstverlening te scoren. Het is een zeer korte bevraging, en uw deelname is zeer waardevol voor Huurland. Als u alsnog wilt uitgesloten worden van deze bevraging kunt u zich onderaan de mail uitschrijven. Wij baseren ons op het gerechtvaardigd belang om deze bevraging te kunnen uitvoeren.

Overmaken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden. Tenzij dit om wettelijke gronden noodzakelijk zou zijn, kunnen ze wel overgedragen worden aan de administratieve diensten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy(apestaart)huurland.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.