Projectfiche: Een nieuw gazon aanleggen

Het (her) aanleggen van nieuw grasperk kan in 4 stappen én in 1 dag.  Voorbereiding, uw oude gazon verwijderen

U kunt best uw oude gazon doodsproeien. Gebruik een systemisch herbicide om uw oude gazon, minstens 2 maand voor de voorziene zaaidatum, dood te sproeien. 2 maand klinkt misschien lang, maar geeft de natuur de tijd de oude zode af te breken. Zoniet, zullen bij het frezen brokken zode blijven zitten. Deze bemoeilijken het egaliseren na het frezen. Heeft u geen 2 maand de tijd om te wachten en wil u morgen al beginnen zaaien? Gebruik dan een graszodensnijder om de oude zode af te snijden. De oude zode kan dan worden opgerold en afgevoerd. Voordeel is dat de ondergrond onmiddellijk klaar is voor het frezen. 's Morgens zoden snijden, is 's avonds zaaien!


Grondvoorbereiding, frezen

Voor het zaaien moet de grond goed omgewoeld worden. Eens uw gazon is aangelegd, zal de grond mogelijks gedurende meer dan 10 jaar niet meer bewerkt worden. De grond onder uw gazon zal compacteren, en daardoor verzuren. Gebruik daarom nu de gelegenheid om een ideale voedingsbodem te creëeren voor uw nieuw gras: voer compost of een andere organsiche meststof aan en spreid evenredig open over het terrein.  Voor het uitstrooien van meststof kan u een strooiwagentje gebruiken.  

De compost wordt omgewoeld met een tuinfrees. Gebruik daarvoor een professionele bakfrees met een minimum freesdiepte van 20 cm. Frees het terrein in meerdere werkgangen in verschillende richtingen. Een goed gefreesde grond, zorgt voor een goede bodemstructuur, goede drainage en goede beschikbaarheid van voedingsstoffen.


Afwerking, de rotoreg en tuinrol

Na het frezen ziet uw terrein eruit als een mollenveld, niet wat we verwachten van een gazon. Het terrein moet ge-egaliseerd worden. Met de tuinrol en tuinhark, moogt u al snel een ganse dag uittrekken om een bevredigend resultaat te krijgen. De rotoreg zal u ook hier weer de nodige tijd besparen. Met een werkbreedte van 85 cm en een ingebouwde wafelrol, zal deze mechanische hark uw terrein perfect egaliseren in 1 of 2 werkgangen.  Klaar om te zaaien. Zet uw golfschoenen maar klaar!Zaaien met het strooiwagentje en de tuinrol

Het zaaien kan u heel gemakkelijk met het strooiwagentje.  Na het zaaien kan de rotoreg ook gebruikt worden om het zaad zeer oppervlakkig in te harken. Dit gaat geheel automatisch.  Daarna gebruikt u de tuinrol om het zaad aan te drukken en in te sluiten in de aarde.  Zo kan het zaad niet wegwaaien of opgegeten worden door vogels.


De gazonkit, een voordeeltarief!

Huur de kit van 4 toestellen voor de aanleg of heraanleg van een nieuw gazon en geniet van 10 % korting bij de huur van 4 toestellen.    U kan de huurtermijn spreiden over 14 dagen, zodat u niet met de 4 machines ineens moet werken.

- 1 hydraulische bakfrees
- 1 rotoreg
- 1 meststoffenstrooier
- 1 tuinrol

 Hoe bestellen ?  Hoe krijg ik de korting van 10% ?

Om de gazonkit te bestellen klikt u hier.


Nazorg, de gazonverluchter

Eens uw gazon aangelegd is, is een goede nazorg belangrijk. Informeer u bij uw meststoffenhandelaar over onderhoudsbemestingen tijdens het groeiseizoen en bekalking in de herfst. De grond onder uw gazon moet kunnen ademen. Zoniet zal de grond verzuren en uw gazon zwak worden. Daarom is het nodig jaarlijks - voor het groeiseizoen (periode maart, april) - uw gazon te beluchten ("verticuteren"). De gazonverluchter zal alle mos en dood plantenmateriaal uitharken, en zo de luchtcirculatie naar de bodem verbeteren. Na een verluchtingsbeurt zal uw gazon sneller meststoffen opnemen, waardoor zijn fris groene kleur terugkeert en de gazonmat mooi dichtgroeit.

Er bestaan nog toestellen om een bestaand gazon te renoveren.  Daarvoor verwijzen we u naar de projectfiche 'een bestaand gazon vernieuwen'.