Gazon verticuteren met Huurland

Hoe een gazon verticuteren? Met Huurland natuurlijk

Een gazon verticuteren is belangrijk wanneer je wil genieten van een mooi gazon.

In volgend filmpje leggen we het volledige proces van verticuteren uit om je gazon te herstellen. Hiervoor worden volgende drie machines gebruikt: gazonverluchter, gazonprikker en doorzaaier. 

 
gazonbeluchter

Stap 1: Het gazon beluchten

Een gazon verticuteren komt vooral de bovengrondse groei ten goede. Gazons worden intensief gebruikt en belopen, waardoor de grond jaar na jaar compacter wordt. Hetzelfde doet zich voor op plaatsen waar water op het gazon blijft staan. Daardoor kunnen de graszoden slechts oppervlakkig wortelen en verzwakken ze, met viltvorming en mosgroei tot gevolg. Wanneer je jaarlijks moet het gazon verticuteren, is er iets structureels mis met het gazon.

Om een gazon gezond te houden, is het nodig periodiek de grond te prikken, het gazon te verticuteren of beluchten. Een gazonbeluchter prikt gaatjes in de bodem van het gazon. Daardoor verbetert onmiddellijk de drainagecapaciteit en kan de grond weer ademen. De geprikte gaatjes kan je open laten, bezanden of met compost vullen. Zand of compost wordt ingerakeld of ingesleept. Zo verbeter je op lange termijn de bodemstructuur, wat jaarlijks werk bespaart. Het gazon beluchten kan je vanaf februari als eerste behandeling doen. Als de ondergrond goed vochtig is, prik je zeer vlot.  

 

Verticuteermachine

Stap 2: het gazon verticuteren

Om een gazon gezond te houden, kan je best jaarlijks het gazon verticuteren of het gazon verluchten. Tijdens het groeiseizoen én de wintermaanden hoopt zich allerhande materiaal op in de graszoden: mos, dood gras en onkruid. Dit blokkeert de interactie tussen de lucht en de grond, waardoor die verzuurt en de grasplantjes onvoldoende voedingsstoffen uit de bodem kunnen halen. De verticuteermachine kamt het vilt en mos uit de zoden, zodat de bodem weer vrij kan ademen. Al dat verticuteersel moet samen geharkt en afgevoerd worden. Doe daarom beroep op Huurland zodat je voor dit werkje een goede verticuteermachine huren kan.

Wanneer verticuteren? Gras kent twee groeipieken: in het voorjaar vanaf april tot juni, en in het najaar vanaf september tot oktober. Het gazon verticuteren gebeurt best net vóór deze groeipieken. Tijdens de sterke groei na het verticuteren kan het gazon herstellen en zullen de zoden snel dichtgroeien, zodat mos- en onkruidgroei vermeden wordt. Voor vragen kan je steeds bij ons ervaren team terecht. Onze verhuuradviseurs helpen je graag verder met vakkundig advies.

 

doorzaaimachine

Stap 3: het gazon doorzaaien

Als het gras na het verticuteren te schraal en te mager staat, is het aangewezen om bij te zaaien. Door gras bij te zaaien zorg je voor twee dingen:

  • Je verhoogt het aantal grasplantjes, waardoor het gras weer de overhand krijgt op het mos en het gazon tijdens de wintermaanden niet "vermost".
  • Je zaait opnieuw de juiste grassoorten die geschikt zijn voor gazons. Na enkele jaren krijgen onkruidgrassen immers de overhand. Onkruidgrassen zijn niet geschikt voor gazons en leiden tot verarming van de grasmat.

Doorzaaien doet men eenvoudig met een doorzaaimachine. In één werkgang wordt gras gezaaid en ingerakeld in de bestaande zoden. Hierdoor komt het zaad in contact met de grond wat de kieming bevordert. Doorzaaien kan je best na enkele jaren herhalen.

compoststrooier

Stap 4: compost strooien

Na het zaaien kan je het zaad indekken met een fijn laagje compost. De compost geeft de kiemplantjes een ideale voedingsbodem. Compost wordt een steeds belangrijker deel van het gazononderhoud. Ons klimaat wordt droger, en compost houdt veel vocht vast in de toplaag. Een jaarlijkse strooibeurt compost is een natuurlijke en duurzame manier om je gazon te bemesten, en het gras te wapenen tegen droogte.