Een nieuw gazon aanleggen

Leg uw gazon (her)aan in 4 stappen én in 1 dag!

De gazonkit aan een voordeeltarief!

Huur de kit van 4 toestellen voor de aanleg of heraanleg van een nieuw gazon en geniet van 10% korting. U kan de huurtermijn van de 4 toestellen spreiden over 14 dagen, zodat u niet met de 4 machines tegelijkertijd moet werken.

- 1 hydraulische bakfrees
- 1 rotoreg
- 1 meststoffenstrooier
- 1 tuinrol

1. uw gazon verwijderen

U kunt best uw oude gazon doodsproeien. Gebruik daarvoor een systemisch herbicide, minstens 2 maanden voor de voorziene zaaidatum. Dat lijkt misschien lang op voorhand, maar het geeft de natuur de tijd de oude zoden af te breken. Zoniet, zullen bij het frezen brokken zoden blijven zitten. Deze bemoeilijken het egaliseren na het frezen. Heeft u geen 2 maanden de tijd en wil u morgen al beginnen te zaaien? Gebruik dan een graszodensnijder om de oude zoden af te snijden. De oude zoden kunnen dan worden opgerold en afgevoerd. Voordeel is dat de ondergrond onmiddellijk klaar is voor het frezen. 's Morgens zoden snijden, is 's avonds zaaien!

2. omwoelen en frezen

Voor het zaaien moet de grond goed omgewoeld worden. Eens uw gazon is aangelegd, zal de grond mogelijks gedurende meer dan 10 jaar niet meer bewerkt worden. De grond onder uw gazon zal compacteren en daardoor verzuren. Gebruik daarom nu de gelegenheid om een ideale voedingsbodem te creëren: voer compost of een andere organische meststof aan en spreid evenredig open over het terrein. Voor het uitstrooien van meststof kan u een strooiwagentje gebruiken.  

De compost wordt omgewoeld met een tuinfrees. Gebruik daarvoor een professionele bakfrees met een minimumfreesdiepte van 20 cm. Frees het terrein in meerdere werkgangen, in verschillende richtingen. Dit zorgt voor een goede bodemstructuur, drainage en beschikbaarheid van voedingsstoffen.

3. afwerken met rotoreg en tuinrol

Na het frezen ziet uw terrein eruit als een mollenveld, niet wat we verwachten van een gazon. Het terrein moet ge-egaliseerd worden. Met de tuinrol en tuinhark, moogt u al snel een ganse dag uittrekken om een bevredigend resultaat te krijgen. De rotoreg zal u ook hier weer de nodige tijd besparen. Met een werkbreedte van 85 cm en een ingebouwde wafelrol, zal deze mechanische hark uw terrein perfect egaliseren in 1 of 2 werkgangen. Klaar om te zaaien. Zet uw golfschoenen maar klaar!

4. Zaaien met strooiwagentje en tuinrol

Het zaaien kan u heel gemakkelijk met het strooiwagentje. Na het zaaien kan de rotoreg ook gebruikt worden om het zaad zeer oppervlakkig in te harken. Dit gaat geheel automatisch. Daarna gebruikt u de tuinrol om het zaad aan te drukken en in te sluiten in de aarde. Zo kan het zaad niet wegwaaien of opgegeten worden door vogels.

Nazorg: de gazonverluchter

Eens uw gazon aangelegd, is een goede nazorg belangrijk. Informeer u bij uw meststoffenhandelaar over onderhoudsbemestingen tijdens het groeiseizoen en bekalking in de herfst. De grond onder uw gazon moet echter kunnen ademen. Zoniet zal hij verzuren. Daarom is het nodig jaarlijks - voor het groeiseizoen (periode maart, april) - uw gazon te beluchten ("verticuteren"). De gazonverluchter harkt alle mos en dood plantenmateriaal uit en verbetert zo de luchtcirculatie naar de bodem. Na een verluchtingsbeurt neemt uw gazon sneller meststoffen op, waardoor de frisgroene kleur terugkeert en de gazonmat mooi dichtgroeit.

Er bestaan nog toestellen om een bestaand gazon te renoveren. Daarvoor verwijzen we u naar de projectfiche 'een bestaand gazon vernieuwen'.