Gras verticuteren en gazon renoveren

In bovenstaand filmpje ziet u hoe Pascal zich uitleeft met de machines voor het vernieuwen van het gazon.

Stap 1: verticuteren of verluchten

Om uw gazon gezond te houden, moet hij jaarlijks geverticuteerd of verlucht worden. Tijdens het groeiseizoen én de wintermaanden hoopt zich allerhande materiaal op in de graszoden: mos, dood gras en onkruid. Dit blokkeert de interactie tussen de lucht en de grond, waardoor die verzuurt en de grasplantjes onvoldoende voedingsstoffen uit de bodem kunnen halen. De verticuteermachine kamt het vilt en mos uit de zoden, zodat de bodem weer vrij kan ademen. Al dat verticuteersel moet samengeharkt en afgevoerd worden.

Wanneer verticuteren? Gras kent twee groeipieken: in het voorjaar vanaf april tot juni, en in het najaar (september-oktober). Verticuteren gebeurt best net vóór deze groeipieken. Tijdens de sterke groei na het verticuteren zal het gazon zich probleemloos herstellen en zullen de zoden snel dichtgroeien, zodat mos- en onkruidgroei vermeden wordt.

Stap 2: Gazon prikken of beluchten

Verticuteren komt vooral de bovengrondse groei ten goede. Gazons worden echter vaak intensief gebruikt en belopen, waardoor de grond jaar na jaar compacter wordt. Hetzelfde doet zich voor op plaatsen waar water blijft staan. Daardoor kunnen de graszoden slechts oppervlakkig wortelen en verzwakken ze, met viltvorming en mosgroei tot gevolg. Bij gazons waar er jaar na jaar veel geverticuteerd moet worden, is er iets structureels mis.

Houdt u graag uw gazon gezond, is het nodig periodiek de grond te prikken of beluchten. Een gazonbeluchter prikt gaatjes in de bodem. Daardoor verbetert onmiddellijk de drainagecapaciteit en kan de grond weer ademen. De geprikte gaatjes kan men open laten, bezanden of met compost vullen. Zand of compost wordt ingerakeld of ingesleept. Hierdoor verbetert u op lange termijn de bodemstructuur, wat u jaarlijks verticuteerwerk zal besparen.

Stap 3: Doorzaaien

Als de graszoden na het verticuteren te schraal en te mager staan, is het aangewezen om bij te zaaien. Door bij te zaaien doet u 2 dingen:

  • U verhoogt het aantal grasplantjes, waardoor het gras weer de overhand krijgt op het mos en uw gazon tijdens de wintermaanden niet "vermost".
  • U zaait opnieuw de juiste grassoorten die geschikt zijn voor gazons. Na enkele jaren krijgen onkruidgrassen immers de overhand. Onkruidgrassen zijn niet geschikt voor gazons en leiden tot verarming van de grasmat.

Doorzaaien doet men eenvoudig met een doorzaaimachine. In 1 werkgang wordt gras gezaaid en ingerakeld in de bestaande zoden. Hierdoor komt het zaad in contact met de grond, wat de kieming bevordert. Doorzaaien herhaalt u best om de paar jaar.

Stap 4: Gazonranden afwerken met de kantensteker

Een keurig afgewerkt gazon moet rechte kanten hebben. Huurland biedt 2 machines aan om de grasrand recht en proper te houden. Met een kantensteker kunt u jaarlijks de graskant vormgeven en mooi recht afsteken. Zo bekomt u een mooie rechte aflijning van een strak gazon tegen weelderige plantenborders.